Dnes je: 28.02.2021 | 14:12
5e42d99fb769cbb061df4cd8a621bda8.jpg
Oznamy Obce
Oznamy sú prázdne

OZNAM K VOĽBÁM DO SAMOSPRÁVY OBCÍ

Obec Petrova Lehota mala ku dňu vyhlásenia volieb 191 obyvateľov. Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote dňa 8.08.2018 uznesením č. 18/2018 určilo v zmysle ust. § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s rozhodnutím predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov SR pod č. 203/2018 Z. z., že Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote vo volebnom období 2018 – 2022 bude mať 5 poslancov, ktorí budú volení v 1 volebnom obvode pre celú obec. Starosta obce Petrova Lehota v zmysle ust. § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o volebnom práve“) vymenoval dňa 15. augusta 2018 za zapisovateľku miestnej  volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. novembra 2018, Máriu Mišákovú, zamestnankyňu Obce Petrova Lehota. V čase pred uskutočnením volieb do orgánov samosprávy obcí zapisovateľka miestnej   volebnej komisie preberá doručené kandidátne listiny. Kandidátne listiny pre voľbu starostu obce a kandidátne listiny poslancov obecného zastupiteľstva v obci Petrova Lehota v listinnej forme doručí strana prostredníctvom svojho splnomocnenca, a nezávislý kandidát osobne zapisovateľke miestnej volebnej komisie, a to najneskôr do 11. septembra 2018 do 24.00 h. Zapisovateľku miestnej volebnej komisie je možné kontaktovať prostredníctvom e-mailu:ekonom@petrovalehota.sk, – osobne: počas úradných hodín  na adrese Obecný úrad Petrova Lehota č. 51, alebo po tel. dohovore na tel.č.: 0907071146  / Mária Mišáková – zapisovateľka /   Elektronické adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie: ekonom@petrovalehota.sk Všetky potrebné informácie sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva vnútra SR.

Na stránke sa momentálne pracuje. Ďakujeme za pochopenie

Obecný úrad Petrova Lehota

Petrova Lehota č.51
913 26 Pošta Motešice

mob.: +421 915 975348
tel.: +421 32 659 42 33
Email: starosta@petrovalehota.sk

tlaciva
mobilnaappka
scitanie obce
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac